top of page
Search

מה הקשר בין כאב ראש לקשיים חברתיים ?

Updated: Jul 28, 2021

שנים הוא מספר לאימו שהכל בסדר

שנים הוא מספר לה כמה טוב לו עם החברים בבית הספר

שנים לא מגיעים ילדים לשחק איתו אחה"צ..שנים הוא מספר לאימו שהכל בסדר שנים הוא מספר לה כמה טוב לו עם החברים בבית הספר שנים לא מגיעים ילדים לשחק איתו אחה"צ.. "הוא ילד טוב מספרת האם הוא עוזר לי ושומר על האחים שלו ילד מתנה ...אין דברים כאלה .."

ואני .. אני תמיד אני מודאגת מילדי המתנה האלה שהם טובים מידי, מרצים מידי וחיים מחוץ לעצמם מידי.. אני תמיד מודאגת מהילדים האלה שמסתובבים יותר מדי סביב המבוגרים ופחות מידי עם ילדים בני גילו ...

שנים יש לו כאבי ראש "עשינו כבר את כל הבדיקות אין שם כלום נראה שבפיזי הכל תקין.". אף פעם לא חשבנו שיש לו בעיה חברתית הוא הצליח להסתיר את זה שנים.. בזמן האחרון הוא מסרב ללכת לבית הספר הוא מתנגד לנו הוא מאוד השתנה זה כבר לא אותו הילד שלי .."

ואני ..אני תמיד מחייכת מהמשפטים האלה ואומרת לעצמי ..יופי הנה זה קורה הוא מתנגד וזה נפלא..

הורים רבים מתקשרים אלי בבקשה לסייע לילדיהם אולי כדאי להודות על האמת שהאנשים היחידים שצריך כרגע לעשות איתם עבודה הן ההורים אין מה לתקן בילד ...

לרובינו חסר ידע, חסרה דרך, חסרים כלים חסרה עבודה פנימית שלנו . תחשבו על זה

עירית המסע אל ההר

21 views0 comments
bottom of page